Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hrdinové

30. 7. 2007

Hrdinové Taurenů


 

Cairne Bloodhoof

Povolání: Taurenský válečník – Náčelník kmene Bloodhoof

Příslušnost: Horda

(WarCraft III: Reign of Chaos, WarCraft III: The Frozen Throne, World of WarCraft)

Mohutný náčelník Taurenů kmene Bloodhoof, Cairne, je jedinečný válečník a moudrý vůdce svého starobylého lidu. Přestože je již tíhou svého věku poněkud zpomalen, stále disponuje silou a udatností dvanácti lidí. Tento ušlechtilý obr ví, že jeho lidu hrozí ze strany nájezdných kentaurů smrtelné nebezpečí a zánik. Nikdy se však nevzdal naděje, že jednoho dne najde způsob, jak dovést svůj lid do nové země, kde budou moci žít v klidu a míru.  

Baine Bloodhoof

Povolání: Syn Cairna Bloodhoofa, náčelníka kmene Bloodhoof

Příslušnost: Horda

(WarCraft III: The Frozen Throne, World of Warcraft)

Baine je synem Cairna Bloodhoofa, náčelníka Taurenského kmene Bloodhoof. V době, kdy si Orkové v Kalimdoru stavěli své nové království Durotar, začali na kmeny Taurenů útočit krvežízniví kentauři. Při jednom z jejich nájezdů byl Baine Bloodhoof zajat od odvlečen neznámo kam. Válečník Rexxar, který byl vyslán, aby povolal Taureny do války s Lidskými nájezdníky se nabídl, že Baina nalezne a zachrání. To se mu také nakonec podařilo a jeho otce Cairna vrátilo do reality. 

Magatha Grimtotem

Povolání: Vládce kmene Grimtotem

Příslušnost: Horda

(World of WarCraft)

Magatha je stařešinou mocného kmene Grimtotem. Jako malá dívka byla požehnána šamanskými silami a po celý svůj život usilovala o moc a věhlas. Skrze smluvené manželství se stala matriarchou Grimtotemského klanu. Brzy ale manžela ztratila při nepředvídané nehodě v horách. Po jeho smrti se Magatha ujala vedení krutých grimtotemských bojovníků. Ti věřili, že je Magatha povede během tažení za vyhubením nižších ras v Kalimdoru a pomůže jim znovu získat území, na která mají nárok. Magatha je ale neustále ve sporu s Cairnem Bloodhoofem, který vidí budoucnost Taurenů jinak než ona.  

Hamuul Runetotem

Povolání: Druid, Přítel Cairna Bloodhoofa

Příslušnost: Horda

(World of WarCraft)

V dětství byl Hamuul přítelem Cairna Bloodhoofa, nyní slouží jako Starší Druid města Thunder Bluff. Během poslední invaze Plamenné Legie do Kalimdoru se Hamuul spřátelil s mocným Temným Elfem Malfurionem Stormragem. Velký Druid naučil Hamuula mnohým tajemstvím divočiny a požehnal mu dotekem přírody. Od té chvíle je Hamuul čestným členem (především elfího) společenství Cenarion Circle. Stal se také prvním taurenským Druidem po téměř dvaceti generacích. Hamuul je zuřivým stoupencem Cairna Bloodhoofa a snaží se zasvětit do tajů druidismu i své další bratří.

Hrdinové Titánů


 

Sargeras

Povolání: Padlý Titán

Příslušnost: Plamenná Legie

(WarCraft II: Tides of Darkness, WarCraft II: Beyond the Dark Portal)

Sargeras byl původně bronzovým Titánem, jehož úkolem byla ochraňovat světy. Během dlouhých tisíciletí, po které honil a likvidoval všemožné démony zahrnující Eredary a Nathrezimy, ze svého úkolu zešílel. Byl nakažen démony a ztratil víru v to, čemu dosud obětoval celý svůj život. Přiklonil se na stranu démonů a začal ničit vše, co on a ostatní Titáni tak pracně tvořili. Podrobil si démonské Eredary i Nathrezimy a vybudoval mocnou Plamennou Legii.
Po dlouhá léta zotročoval další světy až došel k Azerothu. Nejprve se pokusil do tohoto světa dostat za pomoci Elfí královny Azshary, ale jeho plán selhal. Později se mu podařilo pomocí invaze Orků téměř zničit lidskou civilizaci. Nakonec byl zabit Strážkyní Agwyn, matkou posledního Strážce, Medivha. Ta jeho tělo pohřbila kdesi v oceánu mezi Azerothem a Kalimdorem. 

Aman'Thul

Povolání: Titán, vládce Panteonu

Příslušnost: Panteon

(neobjevil se v žádné z her)

Aman'thul je bratrem Sargerase a vládcem Titánského Panteonu. Jeho tělo je z celé z platiny a v ruce nosí hůl se symbolem blesku. Je nejstarším a nejmocnějším titánem. Stejně jako ostatní Titáni, i on předal část své moci jednomu z dračích aspektů - Nozdormu, aby bděl nad časem Azerothu a udržoval jeho integritu.  

Eonar

Povolání: Titán

Příslušnost: Panteon

(neobjevila se v žádné z her)

Je Titánkou s kůží z bronzu. Nosí alabastrovou hůl a u jejích nohou rostou vždy květiny. Eonar ve vesmíru představuje život, přírodu a zdraví. Je manželkou Titána Aman'Thula. Než Titání opustili Azeroth, předala Eonar část své moci rudé dračí královně Alextrasze a ta se tak stala ochránkyní všeho živého.  

Norgannon

Povolání: Titán

Příslušnost: Panteon

(neobjevil se v žádné z her)

Tento platinový Titán s dlouhým plnovousem, oděný v tunice a kápi, je mistrem arkální magie a jeho úkolem je zaznamenávat všechna kouzla, na která Titání narazí během své poutě mezi světy. Tato magie jim má poté pomoci v boji proti všem nepřátelům s Plamennou Legií v čele. Norgannon je také historikem Titánů - své poznatky zapisuje na obrovské kovové disky, jaké jsou k nalezení například také v Uldamanu (podzemním městě, kde vznikli trpaslíci).  

Khaz'gorroth

Povolání: Titán

Příslušnost: Panteon

(neobjevil se v žádné z her)

Titán Khaz'gorroth má za úkol v nových světech utvářet zemi, hory, kaňony a další útvary. Stejně jako u několika dalších, i jeho tělo je pokryté bronzem a obestřeno plameny. Jeho zbraní je ohromné kovářské kladivo. Khaz'gorroth je také zběhlý v architektuře a je zručným konstruktérem. Rasa Earthen (předchůdci trpaslíků) jsou právě jeho výtvorem.  

Aggramar

Povolání: Titán

Příslušnost: Panteon

(neobjevil se v žádné z her)

Je také bronzovým Titánem, jako mnoho ostatních. Aggramar je oděn do zlatého hávu a v rukou třímá zlomený meč Gorshalach - druhou polovinu meče má Sargeras. Aggramar touží meč znovu skovat do jednoho celku, ale také ví, že to by musel nejdříve porazit temného Titána, který vlastní druhou část. Dříve byl hlavním velitelem sloužícím pod Sargerasem. Nyní je ale jeho úkolem pomstít jeho zradu a bojovat proti Plamenné Legii, stal se tak hlavním bojovníkem v řadách Titánů a nahradil Sargerase na tomto postu.

Hrdinové Nagů


 

Lady Vashj

Povolání: Velitelka Nagů

Příslušnost: Naga

(WarCraft III: The Frozen Throne)

Lady Vashj je prastarou královnou Nagů. Nagové jsou rasa, která vznikla z Temných Elfů královny Azshary po zniční Studny Věčnosti. Lady Vashj plane touhou pomstít se všem Temným Elfům a ovládnout jejich zemi. Spolu s ostatními Nagy jí polodémon Illidan vyzvedl ze dna oceánu, aby plnila jeho vůli. Vashj je mu za to vděčná a oddaně mu pomáhá v jeho poslání.

Hrdinové Vysokých/ Krvavých Elfů


 

Sylvanas Windrunner

Povolání: Vůdkyně Vysokých Elfů - později velitelka nemrtvých rebelů The Forsaken

Příslušnost: proměnlivá

(WarCraft III: Reign of Chaos, WarCraft III: The Frozen Throne, World of WarCraft)

Sylvanas byla kdysi jedním z nejlepších Rangerů, jakého kdy Quel'Thalas poznal. Poté co se Vysocí Elfové odpojili od Aliance, byla zaúkolována obranou hlavního města Elfů, Silvermoonu. Sylvanas svědomitě hlídala brány k Silvermoonu až do chvíle, kdy do Quel'Thalasu přitáhl Arthas se svou armádou Nemrtvých. Arthas potřeboval moc Silvermoonské Měsíční Studny, aby mohl oživit Licha Kel'Thuzada. Ani Sylvanas nemohla vzdorovat jeho obrovské moci a Silvermoon nakonec padl. Sylvanas při dobývání zemřela, ale ne nadlouho. Arthas přeměnil Sylvanas na svou nemrtvou služebnici. Jak ale postupně moc Krále Lichů slábla, Sylvanas se vrátila její původní vůle. Když si uvědomila, co z ní Arthas udělal, přísahala, že se mu pomstí. Založila si vlastní armádu Nemrtvých, kterou nazvala "Forsaken" a usadila se s ní pod bývalým hlavním sídlem Lordaeronu, v podzemním městě zvaném Undercity..  

Vereesa Windrunner

Povolání: Ranger ve službách Lordaeronu

Příslušnost: Aliance

(Není k vidění v žádné z her, můžete se o ní dočíst v knize WarCraft: Den Draka a v trilogii War of the Ancients)

Vereesa byla Rangerem Vysokých Elfů a během Druhé Války byla vybrána, aby se s malou skupinou bojovníků pomohla zničit artefakt, Duši Démona, pomocí kterého Orkové ovládali Rudé Draky. Vydala se tedy spolu s mágem Rhoninem a Trpasličím bojovníkem Falstadem na výpravu na jejímž konci čekala Orky tvrdá porážka. Duše Démona byla nakonec zničena a pevnost ve které se Orkové usadili, Grim Batol, byla Draky vypálena. 

Alleria Windrunner

Povolání: Ranger Vysokých Elfů

Příslušnost: Aliance

(WarCraft II: Beyond the Dark Portal)

Nepolapitelná Rangerka vysokých elfů známá pouze pod jménem Alleria zjistila, že ničení Hordy může její osobě přinést dlouho hledané informace po ztracené rodině, které toužebně hledá v popelu kdysi slavné země vysokých elfů - Quel'Thalasu. Její vše-pohlcující nenávist k rase Orků ji zavedla do Azerothu, kde se stala vůdkyní elitní skupiny Rangerů, kteří měli za úkol vyhledávat zbylé Orky z klanu Bleeding Hollow.

Hrdinové Trpaslíků


 

Muradin Bronzebeard

Povolání: Zlatokop trpaslíků – bývalý vyslanec Ironforge

Příslušnost: Aliance, Cech Průzkumníků Ironforge

(WarCraft III: Reign of Chaos)

Muradin je bratr krále Magni Bronzebearda z Ironforge. V temných dnech Druhé války Muradin sloužil jako prostředník mezi Lordaeronem a trpasličí říší Khaz Modan. Když byl Muradin u dvora v Lordaeronu, oblíbil si mladistvého Arthase a naučil ho mistrovskému zacházení se sečnými zbraněmi všeho druhu. Muradin byl jedním z prvních trpaslíků, kteří stáli u zrodu Cechu Průzkumníků, což byla skupina, která se věnovala archeologii a průzkumu neznámého světa. Přestože má Muradin jen zřídkakdy příležitost k návštevě Khaz Modanu či Lordaeronu, je velký příznivec spojenectví mezi trpaslíky a lidmi. 

Magni Bronzebeard

Povolání: Král trpaslíků – vládce horské pevnosti Ironforge

Příslušnost: Aliance

(World of Warcraft)

Magni Bronzebeard je králem všech Trpaslíků z Khaz Modanu a již po dlouhá léta je vládcem horské pevnosti Ironforge. Za Druhé Války se snažil udržet zemi svého lidu, ale nakonec musel požádat o pomoc Lidi z Lordaeronu, se kterými se také nakonec spojil. Jeho bratr Muradin sloužil v Lordaeronu jako velvyslanec Trpaslíků. Magni ukázal své vůdcovské vlohy také při invazi Troggů, při které bohužel padlo hlavní město Gnómů - Gnomeregan. Jeho smysl pro čest ale Gnómům umožnila sdílet se svými Trpasličími bratranci jejich zemi i samotné hlavní město. Gnómové se totiž po nájezdech Troggů, kteří zničili jejich podzemní říši, dlouho potulovali bezcílně krajinou a hledali si nový domov. Od té chvíle jsou vynalézaví Gnómové Magnimu Bronzebeardovi i všem Trpaslíkům hluboce zavázáni.  

Brann Bronzebeard

Povolání: Dobrodruh a cestovatel

Příslušnost: Aliance

(World of Warcraft)

Brann Bronzebeard je třetím ze slavných trpasličích bratrů. Narozdíl od jeho bratra Magniho ho politika nezajímala a tak se dal na cestu dobrodruha. Postupem času se stal vyhlášeným cestovatelem a po celém Azerothu se o jeho výpravách doslechnete různé zkazky. V poslední době o něm však nikdo neslyšel. Říká se, že se Brann ztratil neznámo kde.  

Muninn Magellas

Povolání: Vrchní Průzkumník, Velitel Cechu Průzkumníků

Příslušnost: Aliance

(World of WarCraft)

Už v ranném dětství toužil Munnin Magellas po poznání historie a jejích tajemství. Nyní, když je patronem Cechu Průzkumníků, se jeho sen z dětství naplnil. Magellas je zodpovědný za zmapování různých míst po celém světě a katalogizování rozličných tvorů, památek a pokladů, které na svých cestách potkal nebo nalezl, pro příští generace. Magellas v Cechu zaměstnává menší armádu prospektorů, které vysílá do celého světa, aby tam pro svůj lid získali nové znalosti a pochopení. Stejně jako král Magni, i Magellas velmi truchlil, když se dověděl o Brannově zmizení. Přesto ale zůstal oddaný své práci pro Cech Průzkumníků a snaží se napravovat chyby, které se staly v minulosti.

Hrdinové Bohů va Nesmrtelných


 

Elune

Povolání: Bohyně Měsíce

Příslušnost: žádná

(nemá hmotnou podobu, tudíž se v žádné hře neobjevila)

Elune je nejmocnějším bohem ve světě WarCraftu. Je ochránkyní všeho živého a její moc je viditelná především v Kalimdoru, kde je vzývána již přes deset tisíce let Temnými Elfy a některými Taureny. Spolu s Cenariem a Malorne, pomáhala Elune Temným Elfům v budování jejich říše a snažila se zajišťovat jejich prosperitu, ikdyž ne vždy na to její moc stačila - v dobách kdy Plamenná Legie poprvé přišla do Azerothu, samotná její moc už na ochranu světa nestačila a Elfové se museli spojit s Draky, aby svět nepropadl temnotě. 

Cenarius

Povolání: Polobůh lesů Kalimdoru

Příslušnost: žádná

(WarCraft III: Reign of Chaos)

Byl mocným polobohem prapůvodních lesnatých zemí Kalimdoru. Žil na posvátných mýtinách hory Hyjal. Už když se Temní Elfové poprvé objevili v hájích Kalimdoru, Cenarius si jejich zvláštní kulturu zamiloval a začal je učit lásce k přírodě. Temní Elfové se vyvíjeli a Cenarius z nich měl radost. Pomáhal jim a oni ho na oplátku uctívali. Když ale během Třetí Války přišli na posvátná území Kalimdoru Orkové vedení Thrallem a Gromem Hellscreamem, byli zmanipulováni démonem Mannorothem, a polobožského Cenaria zabili. 

Malorne

Povolání: Lesní Polobůh

Příslušnost: žádná

(neobjevila se v žádné z her)

Malorne byla velkým bílým jelenem, žila v Kalimdorských lesích a jejím úkolem bylo ochraňovat přirodu. Někteří z Taurenů se Malorne snažili ulovit, ale ta byla zachráněna měsíční bohyní Elune. Malorne se také občas zjevovala Temným Elfům, čímž mezi nimi zabraňovala nejrůznějším nepokojům a válkám. Během první války s Plamennou Legií bojovala Malorne po boku ostatních polobohů s démony, podobně jako několik dalších ale svůj boj prohrála. 

Aessina

Povolání: Kalimdorský Polobůh

Příslušnost: žádná

(neobjevila se v žádné z her)

Je jedním z největších duchů Kalimdorské přírody. Temní Elfové jí kdysi dávno uprostřed Ashenvalských lesů vystavěli svatyni - je známo, že na toto místo často chodívají lesní dryády, aby zde uctili svou paní.  

Aviana

Povolání: Havraní Polobůh

Příslušnost: žádná

(neobjevila se v žádné z her)

Aviana byla kdysi dávno pouhým havranem - jednou si ji Elune vybrala, aby doručila zprávu pro Cenaria. Protože Aviana plnila své poslání velmi dobře, rozhodla se Elune, že jí jako odměnu za její služby umožní využívat některých zvláštních schopností. Jednou z nich byla možnost přeměny do jakékoliv podoby. Aviana se často měnila na Temného Elfa a navštěvovala Chrám Měsíce. Když si ale Elfí královna Azshara začala zahrávat s mocí Studny Věčnosti, Aviana cítila že se děje cosi nečistého a vrátila se zpět k Elune. Během tehdejší válka pak pracovala pro Cenaria jako zvěd a posel. I během bojů se měnila v bojovníka elfů, aby tak dopomohla k vítězství. Přestože Aviana ve válce s Plamennou Legií zemřela, stále je patronkou Druidů Pařátu, kteří ji vzývají a získávají tak schopnost přeměnit se v havrany. 

Ursol & Ursoc

Povolání: Medvědí Polobozi

Příslušnost: žádná

(neobjevili se v žádné z her)

Tato medvědí dvojčata byla přáteli Temných Elfů a často je při nejrůznějších příležitostech navštěvovala. Oba medvědi měli na svých kožešinách zvláštní znamení, které je odlišovalo od běžných zvířat. Ursol měl schopnost vyřezávat krásné sochy z mrtvých stromů a Ursoc dokázal vařit pivo. Oba mědvědi byli schopni trávit hodiny hraní s Elfími dětmi a jejich vozením na svých hřbetech. Přes svou hravost byli ale také ochránci rovnováhy v přírodě. Mezi jejich největší oblíbence patřili Furbolgové. Domovem medvědích dvojčat byla pevnost Timbermaw Hold, která dodnes stojí v kalimdorské Azshaře. Mnoho Temných Elfů dodnes tyto medvědy vzývá - říkají si Druidi Drápu - mají schopnost přeměnit se na medvědy. Ursol a Ursoc padly spolu s dalšími v boji s Plamennou Legií.  

Agamaggan

Povolání: Prasečí Polobůh

Příslušnost: žádná

(neobjevil se v žádné z her)

Legendy vypráví že tento obří divočák byl jedním z prvních obyvatel světa, kteří vytvořili Titáni. Jeho tělo bylo obklopeno velkými trnitými popínavými rostlinamy, které jej chránily před nepřátelskými útoky a fungovaly zároveň jako jeho největší zbraň. Divocí Trollové se ho často snažili ulovit, ale nikdy se jim to nepodařilo. Během první války s démonickou Plamennou Legií bojoval Agamaggan spolu s Cenariem - zabil tisíce bojovníků Legie a nakonec se utkal s jedním ze Sargerasových služebníků, Mannorothem. Tento boj bohužel vyhrál Mannoroth, přesto ale nebyla jeho smrt zbytečná - jeho boj dal Temným Elfům čas, aby vnikli do pevnosti královny Azshary a dosáhli Studny věčnosti. Agamaggan zemřel na místě, kterému se dnes říká Barrens, dodnes zde vyrůstají stejné popínavé rostliny, jaké pokrývaly tohoto poloboha.  

Ragnaros, the Firelord

Povolání: Velitel armád Starých Bohů

Příslušnost: Staří Bohové

(World of WarCraft)

Ragnaros kdysi spolu s ostatními vládci elementů brázdili svět Azerothu a určovali jeho chod. Když do světa přišli Titány, vedli se Starými Bohy dlouhou válku, ve které nakonec zvítězili a Bohové byli vyhnáni do elementární roviny a tam měli být také navždy uvěznění, aby byl Azeroth před nimi v bezpečí. Během války tří trpasličích rodů odhalil vládce jednoho z nich, Thaurissan, informaci jež se neměla nikdy dostat do rukou smrtelníka. Přišel na způsob, jak Ragnarose přivolat na tento svět, což také nakonec udělal - myslel si, že Ragnaros bude jeho služebníkem, ale v tom se velice zmýlil. Ragnaros si uvnitř hory Blackrock celé pokolení trpaslíků zotročil a používá je nyní k boji proti svému úhlavnímu nepříteli, černému draku Nefarianovi, který se také snaží získat nad horou nadvládu. 

Al'Akir, the Windlord

Povolání: Velitel armád Starých Bohů

Příslušnost: Staří Bohové

(neobjevil se zatím v žádné z her)

Al'Akir byl jedním z velitelů armád Starých Bohů. Spolu se svými bratr udržoval nadvládu na světem, dokud nepřišli Titáni, proti kterým se již Bohové nedokázali bránit. Jedním z Al'Akirových synů je Thunderaan, princ větru. 

Neptulon, the Tidehunter

Povolání: Velitel armád Starých Bohů

Příslušnost: Staří Bohové

(neobjevil se zatím v žádné z her)

Neptulon byl nejmocnější z velitelů Starých Bohů a ti mezi sebou neustále soupeřili. Ačkoliv byli vyhoštění Titány, jejich boj stále přetrvává. Jeden z jeho přisluhovačů, Lord Hydraxis, se stále snaží bojovat proti Ragnarosovi, o kterém ví, že žije v hoře Blackrock.  

Therazane, the Stonemother

Povolání: Velitelka armád Starých Bohů

Příslušnost: Staří Bohové

(neobjevila se zatím v žádné z her)

Therazane byla obřím zemním elementálem, vyhnaným spolu s ostatními Titánským Panteonem. Je matkou princezny Theradras, která nyní sídlí v kalimdorském Maraudonu.

Hrdinové Draků


 

Alexstrasza, Životabudič

Povolání: Královna Rudých Draků

Příslušnost: Rudá Letka

(WarCraft II: Tides of Darkness, Kniha WarCraft: Den Draka)

Královna Rudých Draků byla smrtelníkům dobře známa. Po zničení Studny Věčnosti pomáhala Alexstrasza Temným Elfům znovu od základu vybudovat jejich padlou civilizaci. Zasadila magický žalud v samotném srdci nové Studny, kterou vytvořil Illidan. Z žaludu postupně vyrost obrovský dub, kterému se začalo říkat Nordrassil.
Během Druhé Války byla Alexstrasza nějakou dobu zotročena Orky. Čaroděj Orků - Nekros získal artefakt Duše Démona, kterým mohl ovládat celou letku Rudých spolu s jejich královnou. Několik let tak Rudí rozsévali strach v srdcích bojovníků Aliance. Nakonec byla ale Duše Démona zničena za pomoci mága Rhonina a Alexstrasza osvobozena. Rudí Draci následně srovnali celou pevnost Orků se zemí.
Nyní ona i její děti obsadili své právoplatné místo na obloze Azerothu a opět slouží jako ochránci svatých míst. Je tedy velmi pravděpodobné, že pokud zahlédnete jedno z jejích dětí, jste velmi blízko nějakého zdroje moci. 

Neltharion, Dozorce Země / Deathwing

Povolání: Vůdce letky Černých Draků

Příslušnost: Černá Letka, během Druhé Války na čas pomáhal Hordě

(WarCraft II: Beyond the Dark Portal, Kniha WarCraft: Den Draka)

Mezi pěticí nejmocnějších draků je na druhém místě za samotnou Alexstraszou. Deathwing se stal díky tomu stal jedním z největších postrachů světa. V průběhu Druhé Války se nechal Gobliními alchymisty pokrýt pláty z adamantinové oceli. To jej učinilo vpravdě nezranitelným jakýmkoliv fyzickým útokem. Deathwing získal kontrolu na několika skupinami toulavých draků a usídlil se s nimi na vrcholku své hory v severovýchodním Draenoru. Deathwing se stal kletbou pro všechny ostatní draky. Mnoho draků po celém Azerothu padlo za oběť Velkému Černému a jeho pohůnkům. Poté, co byla jeho letka rozprášena ho už nikdo nikdy neviděl. Někteří říkají, že je mrtvý, jiní ale nevidí budoucnost světa tak růžově. 

Ysera, Snílek

Povolání: Královna Zelených Draků

Příslušnost: Zelená Letka

(Neobjevila se v žádné z her - dočtete se o ní v knize WarCraft: Den Draka)

Ysera je velkou královnou Zelených Draků. Její Draci byli vždy ochránci přírody a ducha samotného světa. Svůj domov si vytvořila ve světě duchů a snů, který se vznáší kdesi mezi naším světem a světem po smrti. Tento svět je také nazýván Smaragdovým Snem a stal se domovem pro mnoho spících Druidů Temných Elfů. Když dali Draci Kalimdoru dar v podobě stromu Nordrassilu, aby je chránil, Ysera nabídla dohodu, že Druidové budou po staletí přebývat v jejím světě, zatímco v tom skutečném budou spát. Přesto někteří tuto ušlechtilou nabídku odmítli, byli to hlavně Quel'dorei. Druidové ji ale viděli jako dluh Drakům a přírodě, který musí splatit, protože jim dali již tak mnoho.  

Nozdormu, Nekonečný

Povolání: Jeden z pěti draků Ochránců, Král Bronzových Draků

Příslušnost: Bronzová Letka

(Neobjevil se v žádné z her - dočtete se o něm v knize WarCraft: Den Draka)

Nozdormu je známý hlavně díky očarování Stromu Světa. Poté co byl Alexstraszin žalud zasazen, Nozdormu na něj použil svou magii, kterou svázal Temné Elfy s Nordrassilem. Díky tomuto kouzlu získali Temní Elfové moc praktické nesmrtelnosti, dokud bude strom stát. Nebudou nemocní a nebudou stárnout a obětují své dlouhé životu pečováním o Nordrassil a svět. 

Malygos, Spřadač Kouzel

Povolání: Vládce letky Modrých Draků

Příslušnost: Modrá Letka

(Neobjevil se v žádné z her - dočtete se o něm v knize WarCraft: Den Draka)

Malygos je pánem magie a vládcem Modrých Draků. Z nejslavnějších členů jeho modré letky již zbylo pouze několik málo jedinců. On a jeho druh se usídlili v mrazivých pustinách severského kontinentu Northrend. 

Korialstrasz / Krasus

Povolání: Dračí Mág

Příslušnost: Rudá Letka královny Alexstraszy

(neobjevil se v žádné z her, je ale jednou z hlavních postav knihy Den Draka trilogie Válka Prastarých)

Korialstrasz je věrným druhem rudé dračí královny Alexstraszy. Pod jménem Krasus se mění na člověka a v této podobě je také členem Dalaranské rady mágů, Kirin Tor. Během Druhé Války se snažil zachránit svou lásku z moci Hordy, což se mu s pomocí několika smrtelníků nakonec podařilo. Později byl přenesen v čase do doby, kdy Plamenná Legie poprvé vstoupila do Azerothu a je nucen bojovat proti zlu, které na tento svět přivolává elfí královna Azshara.  

Kalecgos

Povolání: Modrý Drak

Příslušnost: Modrá Letka

(neobjevil se v žádné z her, pojednává o něm ale knižní manga trilogie Sunwell Trilogy)

Je jedním z mála draků z modré letky, kteří doposud žijí. Svým pánem, modrým aspektem Malygosem, byl vyslán na misi za nalezením Sluneční Studny, kterou před lety vytvořili Vysocí Elfové. V podobě člověka musí zjistit, co se se Studnou stalo po zničení Quel'Thalasu Pohromou nemrtvých.  

Onyxia

Povolání: Černá Dračice

Příslušnost: Černá Letka

(World of WarCraft)

Onyxia je dcerou mocného černého aspekta, Deathwinga. Stejně jako její otec, i ona touží po moci a snaží se v podobě člověka (Lady Katrana Prestor) převzít moc nad královstvím lidí. Přestože tráví hodně času ve své lidské podobě na Stormwindu, jejím domovem je jeskyně Dragonmurk v Dustwallow March, kde žili původně Taureni, ale byli černou dračicí vyhnáni. 

Nefarian / Blackwing

Povolání: Černý Drak

Příslušnost: Černá Letka

(World of WarCraft)

Podobně jako Onyxia, i Nefarian je potomkem černého aspekta Deathwinga. Poté co byl před patnácti lety Deathwing poražen v boji u pevnosti Grim Batol, převzal Nefarian vládu nad Černou Letkou a usídlil se v hoře Blackrock, o jejíž kompletní nadvládu bojuje s mocným ohnivým elementálem, Ragnarosem. Stejně jako jeho otec, nenávidí Nefarian rudé draky a snaží se proti nim bojovat všemi prostředky. Pomocí tajemných experimentů se pokouší vytvořit letku Chromatických Draků, neporazitelných bojovníků, kteří by mu zajistili nekonečnou nadvládu. V lidské podobě vystupuje jako Lord Victor Nefarius.

Hrdinové Démonů


 

Kil'Jaeden, Podvodník

Povolání: Eredarský Čaroděj, Sargerasův Pohůnek

Příslušnost: Plamenná legie

(WarCraft III: Reign of Chaos, WarCraft III: The Frozen Throne, World of WarCraft)

Kil´Jaeden, podvodník byl mocným čarodějem Eredarů. Poté co Sargeras začal utvářet Plamennou Legii, vybral si jako její velitele dva Eredarské démony, Kil´Jaeden byl jedním z nich. Jeho úkolem bylo hledat pro Sargerase nové rasy k zotročení a začlenění do řad Plamenné Legie. Démon sloužil Sargerasovi velmi dobře a s chutí šířil armády chaosu.  

Archimonde, Znesvěcovatel

Povolání: Eredarský nejvyšší pán vojsk Legie

Příslušnost: Plamenná legie

(WarCraft III: Reign of Chaos)

Archimonde Znesvěcovatel byl jedním z prvních démonů, kteří se postavili za Sargerase, když se formovala Plamenná Legie. Archimonde je nemilosrdný a krutý, ovšem zároveň velice prohnaný a prozíravý. Tento obrovitý démon vládne neomezenou černokněžnickou magií a prvotní silou, kterou obrátí v prach každého, kdo by se jeho strašlivé vůli postavil. V hloubi svého srdce si přeje stát se bohem a získat moc, jaká se dá měřit pouze s mocí samotného Sargerase. Po deseti tisících letech čekání je připraven znovu vtrhnout do Azerothu. Přestože je vázán slibem provést invazi ve jménu Sargerase, může mít s tímto světem a jeho vrozenou magií ještě postranní úmysly.  

Mannoroth

Povolání: Démon a král pekelných pánů

Příslušnost: Plamenná legie

(WarCraft III: Reign of Chaos)

Mannoroth Ničitel je bytost čistě nenávistná, zlovolná a zuřivá. Je to živoucí stroj na ničení, prahnoucí pouze po vyhlazování a vraždění všeho, co mu stojí v cestě. Tvrdilo se, že má určité úzké vazby k rase Orků – prý by mohl být původním zdrojem jejich krvežíznivosti a zkaženosti, ale doposud to nebylo prokázáno. Mannoroth čekal deset tisíc let, aby se mohl vrátit a dokončit svoji práci, která začala během Války stromovců. Nyní konečně nadešel čas jeho odplaty.  

Tichondrius

Povolání: Nathrezimský Pán Děsu

Příslušnost: Pohroma, Plamenná legie

(WarCraft III: Reign of Chaos, WarCraft III: The Frozen Throne)

Tichondrius Tmář je zákeřný démonický pán děsu, který si libuje ve stínech a utrpení. Přestože bezezbytku splní přání svého pána Kil'jaedena, má odpor ke své službě, kterou je kontrola a dohled nad králem lichů, Ner'zhulem. Věří, že Král Lichů nakonec Legii stejně zradí a pokusí se osvobodit z její moci. Tichondrius je, nade vše ostatní, velice dobrým vojákem. Ačkoliv je jeho touha po moci a válčení velice intenzivní, plní své úkoly nanejvýš vypočítavě a pečlivě.  

Mal'Ganis

Povolání: Nathrezimský Pán Děsu

Příslušnost: Plamenná Legie

(WarCraft III: Reign of Chaos)

Mal'Ganis byl Nathrezimem ve službách Krále Lichů. Přes jeho nezpochybnitelné zásluhy Plamenné Legii se ho Král Lichů nakonec rozhodl obětovat svému novému šampiónovi a nástupci. Mladého Lordaeronského prince Arthase lstí donutil převzít prokletí kouzelného meče - Mrazivého Smutku a s jeho pomocí démona Mal'Ganise zabít. 

Balnazzar

Povolání: Nathrezimský Pán Děsu

Příslušnost: Plamenná Legie

(WarCraft III: Reign of Chaos, WarCraft III: The Frozen Throne, World of WarCraft)

Balnazzar je jedním ze tří Nathrezimských démonů, kteří mají za úkol dohlížet na země Lidí. Démoni ale stále kují pikle a rozhodnou se zničit Krále Lichů i s jeho pěšákem, Arthasem, aby se mohli dosadit na jeho místo. To se jim bohužel nepodaří a Balnazzar je nakonec zrazen královnou Sylvanas a svým vlastním bratrem Varimathrasem, který ho zabije. 

Detheroc

Povolání: Nathrezimský Pán Děsu

Příslušnost: Plamenná Legie

(WarCraft III: Reign of Chaos, WarCraft III: The Frozen Throne)

Detheroc je třetím a posledním Nathrezimským Pánem Děsu, který měl dohlížet na armádu Pohromy v liských zemích. Po jejich nepodařeném pokusu o svržení Krále Lichů je zrazen královnou Sylvanas.

Hrdinové Trollů


 

Zuljin

Povolání: Velitel Trollů v Druhé Válce

Příslušnost: Horda

(WarCraft II: Tides of Darkness)

Sláva nečestného a obávaného Trolla Zuljina dosáhla až za hranice jeho teritoria. Obzvláště známý byl pro jeho velkolepé výpady proti Elfím městům. Zuljin shromáždil mnoho Trollích klanů, nějaké kočovné bojovníky a v roce 604 byl hlavou velké soudržné armády. Získal si tak nekoneční obdiv dalších kmenů, které se k němu začaly slepě připojovat. Když začali Elfové a Trollové cítit, že nikdy nekončící válka mezi jejich rasami se opět rozhoří, Zuljin po čase pochopil, že jediný způsob, jak přežít tyto potyčky, je přidat se k Hordě. Orgrim Doomhammer přivítal v řadách svých válečníků zručné vrhače seker. Co se s Zuljinem stalo poté, nikdo neví, zmizel v průběhu Druhé Války. Traduje se, že se stal obchodníkem a žije nyní kdesi v Trollích lesích.  

Vol'Jin

Povolání: Vůdce Trollího klanu Darkspear

Příslušnost: Horda

(WarCraft III: The Frozen Throne, World of Warcraft)

Vol'Jin je náčelníkem Trollího kmene Darkspear. Po dlouhá léta žil tento kmen v míru na Ostrovech Ozvěn. Po skončení Třetí Války začali ale na Trolly opět útočit Lidé. Většina jejich vesnic byla napadena flotilami útočníků. Vol'Jinovi nezbývá nic jiného, než evakuovat všechny své vesnice a svůj lid odvést na pevninu, kde se přidal k Hordě. Velkorysý Thrall se snaží vyjít Trollům vstříc a umožňuje jim obývat spolu s Orky jejich město Orgrimmar.  

Master Gadrin

Povolání: Vol'jinův vrchní poradce

Příslušnost: Horda

(World of WarCraft)

Gadrin je jeden z Vol'jinových nejdůvěryhodnějších poradců. Spolu s mladým witch doctorem Zalazanem, vedl Gadrin tajuplný trénink Darkspearských kněží a mágů. Zalazane ale z mystických sil, které při tréninku rozpoutal, úplně zešílel. Ve své pomatenosti uvalil na celé Ostrovy Ozvěn kletbu a Gadrina a jeho trollí bratry vyhnal pryč. Od té doby se Gadrin snaží zarazit Zalazanovo běsnění a vnést tak pokoj do prokletých duší svých bližních.  

Rokhan

Povolání: Trollí Stínový Lovec

Příslušnost: Horda

(WarCraft III: The Frozen Throne)

Rokhan je stínovým lovcem a průzkumníkem z Trollího klanu Darkspear. Náčelníkem kmene, Vol'Jinem je vyslán, aby pomáhal Rexxarovi v jeho poslání. Spolu s Rexxarem pomáhá při evakuaci Trollího lidu z Ostrovů Ozvěn, které jsou napadeny námořními vojsky Admirála Proudmoorea z Kul Tirasu.

Hrdinové Orků


Thrall, syn Durotanův

Povolání: Orčí šaman – Náčelník Hordy

Příslušnost: Horda

(WarCraft III: Reign of Chaos, WarCraft III: The Frozen Throne, World of Warcraft)

Thrall je jediným synem orčího náčelníka Durotana, který byl zavražděn během První války. Thrall byl jako dítě nalezen lidskými vojáky a vychován jako otrok a gladiátor. Vzdělaný a ve válečném umění vycvičený Thrall toužil po svobodě a příležitosti poznat svůj vlastní lid. Nezkušený Thrall ze svého otroctví uprchl a vydal se hledat ostatní svého druhu. Thrall ale našel jen netečné Orky. Rozhodl se je osvobodit z jejich žalářů a oprostit od démonského prokletí. Studoval prastaré orčí šamanské obřady, při nichž se naučil, jak ovládnout běsnění bouří a země. Podařilo se mu shromáždit svůj lid a osvobodit jej z lidských internačních táborů. Pro svoji čestnost, optimismus a odvahu byl jednomyslně zvolen novým náčelníkem Orčí Hordy.  

Orgrim Doomhammer

Povolání: Náčelník Hordy, Vůdce klanu Blackrock

Příslušnost: Horda

(Jeho postava se neobjevila v žádné z her, něco se o něm můžete dočíst v knize WarCraft: Vládce Klanů)

Po porážce Orků v První Válce převzal Orgrim vládu nad Hordou. Blackhandova smrt mu odhalila machinace Blackhanda se Stínovým Koncilem. Orgrim se okamžitě snažil odříznout Gul'Dana od jeho vlivu. Ten byl ale příliš chytrý, než aby se nechal jen tak lehce odstranit a tak nabídl Orgrimovi svou loajálnost a přesvědčil ho, že mu bude oddaně sloužit. Se silou jeho magie byla Horda schopna vytvářet z mrtvých těl protivníků Rytíře Smrti a bojovníky Ogrů Gul'Dan obdařil Bloodlustem. Orgrim byl vůdcem s věhlasem, jakého Blackhand nikdy nedosáhl. Používal strategie, stejně jako brutální síly a tlačil síly Aliance před sebou až k branám Lordaeronu. Aliance byla na pokraji rozdrcení. Před Orky nyní stála největší šance na vítězství. Vše ale pokazily Gul'Danovy zájmy. Věděl, že jakmile Orgrim zvítězí, již nikdy nebude potřebovat ve svých řadách zrádce, jako je on. Snažil se najít nějaký způsob jak zabránit jeho vítězství. Přemluvil několik vůdců Hordy, kteří mu věřili a spolu s jejich muži se vydal hledat hrobku démona Sargerase. Orgrim ztratil pořádný kus své armády a stejně tak i šanci na vítězství. Místo rozdrcení posledních zbytků armád Aliance se začala Horda pomalu stahovat zpět k Black Rock Spire. Poté co démoni z hrobky Gul'Dana zabili, Orgrimovy jednotky rozsekaly na kusy všechny zrádce, kteří Gul'Dana následovali. Právě u Black Rock Spire Orgrim později i padl a jeho lid byl uvězněn v internačních táborech.  

Blackhand Ničitel

Povolání: Náčelník Hordy

Příslušnost: Horda

(WarCraft: Orcs and Humans)

Blackhand byl obávaným válečníkem a impozantní postavou dějin Orků. Byl Náčelníkem, který vedl Hordu v průběhu První Války. Snad nad ním mělo kontrolu démonické prokletí, možná byl jen slabomyslný. Tak jako tak, Blackhand nikdy skutecně nebyl tím velkým vládcem Hordy, v době kdy seděl na trůně. Gul'dan s ním chytře a přitom veřejně manipuloval. Během První Války toužili Orkové po krvi díky prokletí do nich vloženého Plamennou Legií. Bojovali divoce a jen s minimálním využitím jakékoliv strategie. Blackhand na tom příliš nezměnil, aby pomohl vítězství nad Lidmi a nechal jejich brutalitu a početnost vykonat svou práci. Durotan, otec Thralla byl první, kdo se skutečně ozval proti jeho vládě. Nebýt Gul'dana, který tajně tahal za nitky politiky, neudržel by se ve funkci vůdce. Blackhand poslal své dva syny Renda a Maima s úkolem zabít Durotana a umlčet tak jeho kritický hlas. Svou vládou a zabitím Durotana si však Blackhand získal mnohem více odpůrců, než si myslel. Orgrim Doomhammer byl Durotanovým blízkým přítelem a jeho smrt byla poslední kapkou. Konečně převzal iniciativu a svrhl Blackhanda z pozice náčelníka Hordy.  

Durotan

Povolání: Vůdce klanu Frost Wolf

Příslušnost: Horda

(Neobjevil se v žádné z her - část jeho života popisuje kniha WarCraft: Vládce Klanů)

Durotan byl vůdcem klanu Frost Wolf a otcem Thralla. Když si Durotan uvědomil, že Blackhand není ničím více, než jen loutkou v Gul'danových rukou, postavil se Blackhandovi otevřeně na odpor. Gul'dan se Durotana zbavil politicky a nakonec ho vykázal. Durotan byl ale neúnavný a snažil se svého přítele Orgrima Doomhammera přesvědčit o zradě a podvodech, které Gul'dan spřádá a které mají dosadit Blackhanda do pozice vůdce Hordy. Orgrim si dobře uvědomoval, že Horda by byla ztracená, pokud by jí vedl někdo tak slabomyslný, jako je Blackhand a spolu s ním někdo tak prahnoucí po moci, jako byl Gul'dan. Blackhand ale na Durotana jen tak lehce nezapomněl. Vyslal své dva syny Renda a Maima, aby na něj připravili léčku. Ještě tého dne byl Durotan i se svou ženou Drakou brutálně zabit a jejich dítě-Thrall byl ponechán vedle jejich mrtvých těl jako svačina pro divoká zvířata. Od této chvíle byl klan Frost Wolf bez vůdce.  

Gul'dan

Povolání: Orčí Čaroděj, vůdce kmene Stormreaver

Příslušnost: Horda

(WarCraft II: Tides of Darkness)

Gul'dan byl kouzelníkem Vnitřního Kruhu a Ničitelem snů. Přestože nebyl šťastný ze svých plánů s Hordou, vedl tajemný Stínový Koncil. Kdysi byl Ner'Zhulovým učedníkem, Kil´Jaedenem byl zasvěcen do tajů démonické magie a stal se jedním z nejmocnějších čarodějů, kteří kdy žili. Byl posedlý nalezením hrobky mocného Sargerase. Žil v domnění, že kdyby se mu podařilo pochopit nápisy na hrobce Pána Démonů, získal by navždy jeho schopnosti.
Jeho černá magie dala zrod některým novým bojovníkům Hordy: Nekrolytům, Ogřím mágům a Rytířům Smrti. Ti všichni vzešli z jeho kolaborací s temnými božstvy. Gul'dan byl tím, kdo shromáždil všechny Orčí klany, čímž se prvně zrodila Horda. Prvním velitelem Hordy byl Blackhand, druhým Doomhammer. Přestože byl Blackhand plně pod jeho kontrolou, Doomhammer měl jiné plány... Gul'dan časem ztratil své postavení, ale s pomocí Cho'gallova kmene nakonec nalezl vysněnou hrobku. Ke své smůle zde nalezl také smrt. Říká se, že Sargeras byl stále naživu, uvězněn v hrobce a pouze čekal, až získá svou zašlou sílu se kterou by znovu zaútočil na zemi.  

Ner'Zhul / Král Lichů

Povolání: Šaman Orků a vůdce klanu Shadow Moon, později přetvořen na Krále Lichů

Příslušnost: Horda

(WarCraft III: Reign of Chaos, WarCraft III: The Frozen Throne)

Ner´Zhul byl vládcem Orků v Draenoru ještě před první invazí do zemí Azerothu. Nechal se zlákat démonickou Plamennou Legií a uzavřel s ní Krvavý Pakt, čímž odsoudil svůj lid k záhubě. Když ale zjistil, že by dodržení smlouvy pro jeho lid znamenalo zánik, rozhodl se vzepřít démonu Kil´jaedenovi. Ten se rozzlobil a přísahal Ner´Zhulovi, že se mu pomstí. Když Ner´Zhula později chytil při útěku z bortícího se světa Draenoru, dlouho ho mučil - trhal jeho tělo, ale duši nechal nedotčenou. Po dlouhém trýnění mu nabídl smlouvu novou. Ner´Zhul ve své situaci nemohl než nepřijmout. Démon jeho duši uvěznil do ledového kvádru a ten umístil do nehostinného Northrendu, odkud začal nový Král Lichů vládnout ve jménu Kil´jaedena. Přestože Ner´Zhul začal sloužit svému pánu dobře, stále plánoval, jak se vymanit ze svého prokletého vězení a pomstít se démonovi za všechno, co mu způsobil.  

Nazgrel

Povolání: Bojovník klanu Frostwolf

Příslušnost: Horda

(WarCraft III: The Frozen Throne, World of WarCraft)

Nazgrel byl výtečným bojovníkem klanu Frostwolfů, který dříve vedl Thrallův otec. Když se Thrall připojil ke svému kmeni, Nazgrel nejprve jeho snahy o začlenění do kmene odmítal. Jakmile ale Thrall obhájil své právo v boji, získal si Nazgrelův respekt. Od chvíle, kdy se stal Thrall vůdcem Frostwolfů, je Nazgrel jeho generálem a velitelem ochranky. Nazgrelovým posláním je bránit Durotar před vnitřní hrozbou a anarchií. Ačkoliv je krutým, strach nahánějícím válečníkem, je plně oddán svému veliteli a Hordě.  

Korgath Bladefist

Povolání: Velitel klanu Shattered Hand

Příslušnost: Horda

(WarCraft II: Beyond the Dark Portal)

Jako břitva ostrá čepel kosy sedí pevně ukotvená na místě jeho useknuté ruky. Korgath se vždy žene do nejzuřivějších bitev. Jeho nemilosrdná taktika a bezohlednost z něj udělala vůdce obávaného klanu Shattered Hand. Podobně jako Hellscream, i Korgath čeká jen na chvíli, kdy bude jeho klan vyslán proti nic netušícím lidem, aby se o chvíli později podílel na vydatném krveprolití. 

Kilrogg Deadeye

Povolání: Velitel kmene Bleeding Hollow

Příslušnost: Horda

(WarCraft II: Beyond the Dark Portal)

Vůdce klanu Bleeding Hollow byl vždy nakloněn Ner'Zhulovi, když Gul'danova vojska zaútočila z Draenoru na Azeroth. Když s Gromem Hellscreamem dostali úkol najít a získat artefakty pro otevření dalších portálů, poslušně plnil Ner'Zhulovy rozkazy. Ve chvíli, kdy byl jeho domovský svět Draenor trhán na kusy Portálem, který otevřeli, vedl Kilrogg spolu s Gromem útok, který měl jejich lid protlačit portálem do Azerothu. Gromovi se podařilo uniknout, ale Kilrogg takové štěstí neměl - spolu se svým klanem strávil zbytek svého života v jednom z Aliančních internačních táborů.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Grom Hellscream

Povolání: Orčí válečník – Náčelník kmene Warsong

Příslušnost: Horda

(WarCraft II: Tides of Darkness, WarCraft III: Reign of Chaos)

Grom Hellscream je posledním Orčím náčelníkem z Draenoru, který doposud zůstal naživu. Hellscream, který dovedl svůj kmen Warsong k bezpočtu vítězství nad lidmi, je nyní zoufalý z otupělosti, které podlehla jeho rasa po skončení Druhé Války. Hellscream byl jedním z prvních Orků, kteří padli za obět démonickému prokletí své rasy. Ve svém srdci mnoho dlouhých let zápasil se zběsilostí a krvežíznivostí. Nyní, pod Thrallovým prozíravým, idealistickým vedením, Hellscream věří, že se on i jeho lid mohou konečně dostat ze škodlivého vlivu démonů. 

Rexxar

Povolání: Potulný bojovník z rod Mok'Nathal

Příslušnost: Horda

(WarCraft III: The Frozen Throne - Bonusová Kampaň, World of WarCraft)

Rexxar vlastně není Ork, je míšencem Orka a Ogra, a je posledním ze starého rodu Mok'Nathal. Rexxar se dlouhou dobu toulal práznou krajinou a už ani nedoufal, že ještě někdy uvidí civilizaci. Shodou náhod se ale dostal do hlavního města Orků, Orgrimmaru a zde začal pracovat pro Thralla. K jeho největším zásluhám patří připojení Taurenů a Ogrů k Hordě, když se Orkové chystali vyhnat ze své země útočící Lidi vedené Admirálem Proudmoorem. 

Broxigar

Povolání: Válečník

Příslušnost: Horda

(neobjevil se v žádné z her, je ale jednou z hlavních postav knižní trilogie Válka Prastarých)

Brox byl válečným veteránem, který během Třetí Války bojoval pro boku Lidí a Temných Elfů proti Plamenné Legii u hory Hyjal. Z této války vyšel jako jeden z mála živý a stále ho tíží vzpomínky a vina, že on zůstal naživu, zatímco většina jeho přátel hrdinně padla v boji. Spolu s drakem Krasem a lidským mágem Rhoninem je několik let po válce přesunut v čase, aby pomohl porazit pomatenou elfí královnu Azsharu a zabránil tak vstupu Plamenné Legie do Azerothu.

 

 

 

Hrdinové Lidí


 

Jaina Proudmoore

Povolání: Lidská čarodejka – Zvláštní agent Kirin Tor

Příslušnost: Aliance

(WarCraft III: Reign of Chaos, WarCraft III: The Frozen Throne, World of Warcraft)

Pravděpodobně jedna z nejnadanějších čarodějek, které se za celé generace v Dalaranu objevily. Jaina je bystrá, zvídavá mladá žena, která se neustále snaží rozšiřovat své znalosti a magické schopnosti. Její otec, admirál Proudmoore z Kul Tirasu, patřil k největším hrdinum Druhé Války. Jaina pociťuje neustálý tlak ve vztahu ke jménu svého otce, ale sama touží pouze studovat a pokračovat v nastoupené cestě zkoumání magie. Podobně jako Arthas byla i Jaina hluboce raněna, když její milostný vztah s mladým princem skončil. Nikdy však nedopustila, aby jí duševní rozpoložení narušilo studia nebo vědecké bádání. Její učitel, arcimág Antonidas, tvrdil, že by se mohla stát největší čarodějkou, jakou kdy rasa lidí zrodila.

  

Princ Arthas Menethil

Povolání: Lidský paladin – korunní princ Lordaeronu

Příslušnost: Aliance, Rytíři Stříbrné ruky

(WarCraft III: Reign of Chaos, WarCraft III: The Frozen Throne, World of WarCraft)

Arthas, jediný syn krále Terenase, je idealistický, i když poněkud unáhlený mladý muž, který sní o tom, že jednoho dne nahradí svého otce jako král Lordaeronu. Arthas se v devatenácti stal učedníkem na Paladina a od té doby sloužil jako oblíbený žák Uthera Lightbringera. Přestože Arthas miloval laskavého Uthera jako svého strýce, toužil po tom dát se vlastní cestou a stát se hrdinou stejného významu, jako byli veteráni, kteří během Druhé Války bojovali proti Orkům. Přestože Arthas pociťoval žal, když skončil jeho krátký milostný vztah s čarodějkou Jainou Proudmoore, pozoruhodně dobře plnil své role prince lordaeronského i svatého Paladina. Choval hlubokou úctu ke svatému Světlu a netoužil po ničem jiném než bránit svůj milovaný lid.

 

Král Llane

Povolání: Vládce království Azeroth

Příslušnost: Azeroth

(WarCraft: Orcs and Humans)

V době kdy se Llane narodil, nebylo ještě v Azerothu ani známka Orků a lidské národy žili v relativním klidu. Llanovi rodiče, Král Wrynn III a lady Varia, byli za syna vděčni, protože znamenal pokračování jejich rodu a nástupce trůnu. Tím byl jmenován ve svých devatenácti letech a zůstal jím až do konce První Války, kdy byl zabit běsnící Hordou. Na jeho místo pak nastoupil královský regent a Llanův osobní přítel Anduin Lothar.

 

Sir Anduin Lothar

Povolání: Vojevůdce Azerothu, po smrti krále Llana se stal zástupcem krále

Příslušnost: Aliance

(WarCraft: Orcs and Humans, WarCraft II: Tides of Darkness, WarCraft II: Beyond the Dark Portal)

Lothar vyrůstal v Azerothu a byl zde i jmenován Sirem. Celých padesátsedm let sloužil věrně Azerothu a Alianci a i když pobýval v dalekých krajích Lordaeronu, vždy toužil po domově. Byl hrdým a vznešeným bojovníkem, během krátké doby si získal místo u královy čestné stráže už když byl velmi mlád. Poté co získal titul Rytíře a stal se členem Bratrstva Koně, dostal za úkol nalézt artefakt - svatou knihu zvanou "Tome of Divinity". Úkol, který stál život všechny jeho muže. Poté co navrátil tyto svaté listiny klerikům z Northshire, vedl Lothar armády Azerothu do bitvy s Orčí Hordou. Když Orkové vydrancovyli království a zabili jeho obhájce - krále Llana, Lothar sebral své muže a vedl exodus svých lidí na sever do Lordaeronu, který byl jejich jedinou nadějí. Za své zásluhy a služby lidu Azerothu byl jmenován regentem Azerothu. Když se pak stal velitelem všech pozemních a leteckých jednotek Aliance, Lothar se zapřísáhl, že pomstí smrt svého krále i všeho lidu, který zemřel rukou Orků.

 

Král Terenas Menethil II.

Povolání: Král kdysi nejmocnějšího království lidí - Lordaeronu

Příslušnost: Aliance

(WarCraft III: Reign of Chaos)

Terenas se stal následovník trůnu po hrdinském Králi Lotharovi. Ještě, než se mohl na trůně pořádně ohřát, Horda znovu začala proudit branami z Draenoru. Když armády Groma a Kilrogga prvně zaútočily, reakce aliančních sil byla pomalá a Terenas se nemohl ve válečném umění svému předchůdci rovnat. Svolal své spojence Elfy a Trpaslíky a začal je připravovat na odvetu. Zrealizoval také smělý plán a poslal svého nejlepšího generála Turalyona a mága Khadgara Portálem zpět do Draenoru, aby zde zničili zárodky Hordy. Jeho odpůrci tvrdili, že ten nápad vznikl vlastně v hlavě Khadgara nebo Turalyona, ale nemohli nic dělat s rozhodnutím krále. Mise dopadla nad očekávání a Terenas proto nechal postavit velkou halu na počest těchto hrdinů, kteří obětovali své životy za úspěch mise. Historie však Terenasovi neodpustila tak snadno. Mnozí si mysleli, že Orkové již byli vyhubeni. Jiní však stále věřili, že mohou být osvobozeni. Terenas stále váhal s nějakým výrazným rozhodnutím a snažil se udržovat status quo. Všechny dosavadní konflikty byly přisuzovány právě Terenasovi. Koneckonců, byl to právě on, kdo měl možnost zničit Orky jednou provždy. Jeho největším selháním se však stala jeho nerozhodnost ve chvíli příchodu Nemrtvých. Jeho syn, princ Arthas, ho varoval. I on věděl, co přichází a že jeho lid mu to nečinnost nikdy neodpustí. Terenas nikdy nepodnikl mnoho, aby se pokusil sjednotit lidi s rasami Trpaslíků a Elfů. Nepokoje, které vznikly u jeho vlastního dvora byly nad jeho síly. Nakonec se k tomu všemu Arthas obrátil proti svému lidu, své rodině. Mnozí věří, že kdyby Terenas podpořil svého syna, Nemrtví mohli být zastaveni a Arthas zachráněn. Bohužel, Terenas vykonal příliš málo a nakonec skonal rukou vlastního syna.

 

Král Anduin Wrynn

Povolání: Vládce Stormwindu

Příslušnost: Azeroth

(World of WarCraft)

Král Anduin je tak moudrým vládcem, jak jen desetiletý chlapec může být. Poté co jeho otec, král Varian Wrynn, za záhadných okolnosí zmizel při své cestě na ostrov Theramore, byl mladý Anduin na příkaz královského poradce, Lady Prestor, korunován na krále. Podařilo se tak zabránit bezpráví, které by mohlo stormwindské království zachvátit. Přestože se mnoho obyvatel obává, že se jejich král již nikdy nevrátí, Anduin dělá co je v jeho silách, aby utišil jejich strach. Díky tomu se obecně předpokládá, že se chlapec jednoho dne stane právoplatným vládcem země.

 

Aegwynn

Povolání: Strážce Řádu Tirisfalu

Příslušnost: Azeroth

(Neobjevila se v žádné z her - můžete se o ní ale dočíst v knize WarCraft: Poslední Strážce)

Strážce Azerothu Aegwynn se stala členkou Řádu Tirisfalu, skupiny, která zajišťovala ochranu světa před Plamennou Legií. Aegwynn byla bohatě obdařena mocí, která jí umožňovala porazit temného Titána Sargerase a pohřbít ho pod bouřícím Maelstromem. Aegwynn se vdala za mága Nielase Arana a splodila s ním syna. Velkou část své moci předala svému potomkovi, aby se i on mohl stát Strážcem Řádu Tirisfalu. Bohužel, Sargeras byl schopný předat část své duše jejímu ještě nenarozenému synovi, Medivhovi. Aegwynn chránila Azeroth před Legií, ale skrze jejího potomka si Legie znovu našla cestu na zemi. Jakmile si uvědomila hloubku šílenství svého syna, byla to právě ona, kdo informoval krále Llana o jeho zradě.

 

Nielas Aran

Povolání: Mág, otec posledního Strážce - Medivha

Příslušnost: Aliance

(Neobjevil se v žádné z her - můžete se o něm ale dočíst v knize WarCraft: Poslední Strážce)

Otec Medivha, posledního Strážce. Nielas byl mágem, kterého si Aegwynn vybrala za manžela a postupem času i za otce svého dítěte. Aran byl mocným kouzelníkem a ctěným služebníkem krále. Když ve dvanácti letech Medivh upadl do spánku a jeho rodičům bylo jasné, že byl nakažen Legií, Nielas Aran obětoval svůj život ve snaze odstranit nákazu z Medivhovi duše, bohužel byla jeho snaha marná.

 

Medivh

Povolání: Poslední Strážce Řádu Tirisfalu

Příslušnost: velice proměnlivá

(WarCraft III: Reign of Chaos, Také o něm pojednává kniha WarCraft: Poslední Strážce)

Medivh je synem čaroděje Nielase Arana a Aegwynn. Medivh, "Strážce Tajemství", je poslední ze Strážců Tirisfalu. Po svých rodičích zdědil fenomenální moc a v den svých dvanáctých narozenic upadl do hlubokého spánku, ze kterého se probudil o šest let později. Naneštěstí pro lidstvo, mladý kouzelník byl během svého spánku nakažen Plamennou Legií. Počal studovat temnou magii a prováděl tajemné exprimenty, při kterých cestoval duchem po odlehlých místech. Během jedné takové cesty se dostal do kontaktu s Orčím šamanem Gul'danem a přislíbil mu ukázat místo posledního odpočinku Sargerase. Na oplátku chtěl pomoci zničit Azeroth Hordou. Když ale invaze Orků začala, Medivh stále neslavil vítězství. Byl zabit roku 600 expedicí krále Llana a nikdy tak nemohl Gul´danovi ukázat umístění Sargerasovy hrobky. Nikdo neví, co s ním bylo celých těch dvacet let, ani jak je možné, že opět kráčí Azerothem. Tentokrát se snaží lidstvo varovat před dalším příchodem Legie. Díky jeho pomoci se Lidem, Orkům a Temným Elfům podaří zničit Archimonda a poprvé stát v bitvě jako spojenci. Traduje se, že Medivh byl naposledy spatřen ve spálených lesích Ashenvalu, ale nikdo skutečně neví, kde je mu konec.

 

Uther Lightbringer

Povolání: Lidský paladin – velitel Rytířů Stříbrné ruky

Příslušnost: Aliance

(WarCraft III: Reign of Chaos, WarCraft III: The Frozen Throne)

Uther byl prvním z paladinů, kterým před Druhou Válkou požehnal sám arcibiskup Faol. Je bitvami protřelým veteránem, uznávaným největším válečníkem v celých dějinách lidstva. Přestože uplynulo již mnoho let od doby, kdy jeho milovaný Lordaeron ohrožovala válka, Uther nikdy nepolevil ve své službě chránit zemi před hrozbami pololidí a společenskými nepokoji. Chrabrý velitel Paladinů je možná nejznamenitějším generálem, jakého kdy Aliance poznala. Jedině přání sledovat, jak se z Arthase stává muž hodný nosit korunu svého otce, mu brání, aby odešel do výslužby a užíval si zasloužený odpočinek.

 

Khadgar

Povolání: Královský mág, Průzkumník

Příslušnost: Aliance

(WarCraft II: Tides of Darkness, WarCraft II: Beyond the Dark Portal)

Khadgar se stal jedním z velkých hrdinů-průzkumníků díky jeho statečnosti při službě království Azeroth během První Války. Především během úkolu, při kterém měl prozkoumat hrozivou magii, které je zapotřebí pro postavení Temného Portálu. Khadgar odcestoval do Dalaranu, aby zde projednal původ tohoto magického průchodu s tajemnými Kirin Tor. Poté se Khadgar navrátil do Azerothu a zde pokračoval ve studiích zbytků Portálu, který byl zničen během Druhé Války.

 

Turalyon

Povolání: Paladin Lordaeronu

Příslušnost: Aliance

(WarCraft II: Beyond the Dark Portal)

Turalyon byl jedním z prvních rytířů Lordaeronu, kteří byli trénováni na Paladiny samotným Utherem Lightbringerem. Třebaže Turalyon zapřísáhle věří, že řád může být prosazován pouze skrze extrémní válečnickou disciplínu, je vysoce uznáván svými přáteli a koneckonců i protivníky. Turalyon byl mezi jednotkami, které byly Lordem Lotharem vyslány do léčky u Blackrock Spire a hluboko ve své duši skrývá velikou lítost, že nedokázal zabránit smrti velkého Rytíře.

 

Alonsus Faol

Povolání: Arcibiskup, učitel Kleriků v Northshire Abbey

Příslušnost: Azeroth

(WarCraft II: Tides of Darkness)

Alonsus Faol byl arcibiskupem a opatem v Northshire Abbey. Celý svůj život zde pomáhal cvičit mladé Kleriky a později i Paladiny léčivému kněžskému umění. Po Druhé Válce pomáhal králi Terenasovi s přestavbou Lordaeronu a s podporou zemí, které stále setrvávaly v Alianci s Lordaeronem.

 

Arcibiskup Benedictus

Povolání: Arcibiskup, Opat v Katedrále Světla

Příslušnost: Azeroth

(World of WarCraft)

Zamlada byl laskavý Benedictus studentem lordaeronského duchovního vůdce, Arcibiskupa Alonsa Faola. Benedictus strávil mnoho let učením od svého zbožného mistra a pomáhal také Církvi Světla vystavět její nejúžasnější monument – Katedrálu ve Stormwindu. Po Faolově smrti se stal Benedictus vůdcem Církve a přísahal, že bude pokračovat v práci, kterou jeho mentor před mnoha lety započal.

 

Danath

Povolání: Kapitán domobrany království Stromgarde

Příslušnost: Aliance

(WarCraft II: Beyond the Dark Portal)

Zkušený námezdní kapitán Stromgardské domobrany a hrdina Druhé Války. Svou skvělou pověst si vydobyl jako výborný velitel ve finální bitvě při osvobozování trpasličí země Khaz Modanu. Dananth se poté usídlil v Novém Stormwindu v Azerothu a působil zde jako dozorce zvláštních táborů, které byly vybudovány pro zajaté Orky. 

Antonidas

Povolání: Lidský arcimág – představený Kirin Tor v Dalaranu

Příslušnost: Kirin Tor

(WarCraft III: Reign of Chaos)

Antonidas je představeným Kirin Tor, sboru kouzelníků, kteří vládnou kouzelnému království Dalaran. Tento ctihodný arcimág patří k nejmocnějším kouzelníkům na světě. Přestože mu jeho chřadnoucí zdraví nedovoluje trávit mnoho času mimo své oblíbené město, jeho žák, Jaina Proudmoore, zastává roli jeho očí a uší v okolním světě. Antonidas se těší na den, kdy předá svoji moc a zodpovědnost za vedení Jaině, o které tuší, že se jednou stane nejmocnějším arcimágem.  

Daelin Proudmoore

Povolání: Námořní Admirál, Vládce královstí Kul Tiras

Příslušnost: Kul Tiras, Aliance

(WarCraft III: The Frozen Throne-Bonusová Kampaň)

Vážený a respektovaný vůdce aliančních námořních sil za Druhé Války. Jeho odvaha na moři a smysl pro strategii byly jedinečné. Největší dar, který dal svému lidu, však nebyly vítězství v bitvách, nýbrž jeho dcera Jaina. Daelin Proudmoore zahynul v bitvě s Orčím náčelníkem Thrallem na ostrově Threramore, poté co se Orky snažil vojenskou silou vypudit z Kalimdoru.  

Rhonin

Povolání: Mág Lordaeronu

Příslušnost: Aliance

(Neobjevil se v žádné z her - je ale hlavním hrdinou knihy WarCraft: Den Draka a trilogie War of the Ancients)

Rhonin byl lidským mágem, který byl s malou skupinkou bojovníků Aliance vyslán proti Nekrosovi a Hordě do Grim Batolu. Měl to být právě Rhonin, kdo měl zničit Duši Démona, artefakt, který svazoval Rudé Draky a nutil je poslouchat příkazy Hordy. Ačkoliv Aliance vyslala nepohodlného Rhonina na jeho misi spíše proto, aby se ho zbavila, mág si vedl nadmíru dobře a svůj úkol splnil. Po osvobození Draků Rhonin sledoval, jak draci, kteří žili v zajetí Orků nyní trhají své bývalé pány na kusy. Pádem Grim Batolu byla Horda oficiálně poražena. Téměř v šichni Orkové, kteří válku přežili byli internováni v táborech Aliance.
Rhoninovi ale bohužel ani po válce není dopřáno klidu. Spolu s drakem Krasem a Orkem Broxigarem je přenesen v čase do doby, kdy se elfí královna Azshara spolu se svými služebníky snažila přivolat do Azerothu démonického pána, Sargerase. Rhonin je pak jedním z těch, kdo se musí královně a Legii postavit a zabránit tak zničení světa.  

Tirion Fordring

Povolání: Paladin

Příslušnost: Řád Stříbrné Ruky, Lordaeron

(World of WarCraft, je také hlavní postavou knihy (e-book) WarCraft: Of Blood and Honor)

Tirion byl jedním z nejvýznamějších paladinů řádu Stříbrné Ruky. Byl také pánem pevnosti Mardenholde. Během Druhé Války statečně bojoval po boku Aliance a stal se jedním z velkých hrdinů války. Několik let po válce objevil Tirion polorozbořenou věž, ve které se skrýval postarší Ork. Oba bojovníci se do sebe bez řečí pustili, ale během boje se uvolnil kus kamene z věže a dopadl na Tiriona, který upadl do bezvědomí. Ork, jehož jméno znělo Eitrigg, jej ale nezabil. Místo toho jej přivázal k sedlu jeho koně a nechal ho odejít. Přestože se jeho Tirionův přítel, Barthilas, snažil dovědět něco víc o místě, kde Ork žije, uvědomil si Tirion, jak čestně se Eitrigg zachoval a vrátil se do věže, aby mu poděkoval. Mezi svými lidmi se pak Tirion snažil rozhlásit, že Ork nepředstavuje žádnou hrozbu, ale Barthilas mu nevěřil a vzal spravedlnost do svých rukou. Eitrigg poté bojoval s Tirionem po boku proti lidem, ale nakonec byli zajati a odvezeni do města Stratholme. Nakonec se jim podařilo útéct a skrývat se v divočině, až do dne, kdy narazili na Hordu. Eitrigg se vrátil ke svému lidu a Tirion zůstal osamocen a dodnes žije na místě, které je dnes známé jako Eastern Plaguelands.

 

Aedelas Blackmoore

Povolání: Velitel internačního tábora Durnohlde

Příslušnost: Aliance

(Neobjevil se v žádné z her - dočtete se o něm v knize WarCraft: Vládce Klanů)

Blackmoore vedl internační tábor Durnholde, kde byli uvězněni někteří zbylí Orkové po porážce Hordy v Druhé Válce. Nelítostně prahl po moci a věhlasu a Orkům, které měl pod svým dohledem nevěnoval příliš péče. To všechno bylo zřejmé jeho nejoblíbenějšímu vězni, Thrallovi, budoucímu vůdci Orků. Blackmoore našel Thralla, ještě když byl malé dítě, krátce po vraždě jeho rodičů. Vychoval Thralla jako svého gladiátora, ale to byla jen zástěrka pro jeho skutečný plán. Blackmoore doufal, že využije svého Orka jako vůdce pro novou Hordu a v jejím čele zaútočí na Alianci a stane se tak absolutním pánem Azerothu. Thrallovi se ale podařilo s pomocí přátel utéct, znovu sjednotil Hordu a již jako vůdce svého lidu dobyl Durnholde stejně jako další internační tábory a Blackmoora zabil těsně předtím, než jeho pevnost srovnal se zemí.

 

Lord Garithos

Povolání: Generál Lordaeronu

Příslušnost: Aliance

(WarCraft III: The Frozen Throne)

Garithos je arogantní kapitán Alianční armády, který povýšenecky rozkazuje Krvavým Elfům v řadách Aliace a jejich princi Kael'Thasovi. Poté co Kael'Thas při jednom z úkolů přijme pomoc Nagů, obviní ho Garithos z velezrady a spolu se všemi Krvavými Elfy ho odsoudí k smrti. Kael'Thasovi a jeho mužům se ale podaří z vězení uniknout a kouzelným portálem se Elfové přemístí do nehostinného Outlandu. Garithos se Krvavým Elfům hodlá pomstít, ale nikdy se mu to nepodaří. Později je zabit démonem Varimathrasem.

 

 

 

Hrdinové Ogrů


 

Cho'Gall

Povolání: Náčelník klanu Twilight's Hammer

Příslušnost: Horda

(WarCraft II: Tides of Darkness)

Cho'Gall byl zasvěcencem pátého kruhu Stínového Koncilu a náčelníkem kmene Twilight´s Hammer. Byl jedním z nejkrutějších a nejrespektovanějších vůdců uvnitř Hordy. Byl první Ogřím mágem a své znalosti magie si začal osvojovat ještě před vpádem Hordy do Azerothu. Cho'Gall choval zvláštní úctu ke Gul'danovi, díky kterému získal magické schopnosti samotného Spletitého Podsvětí. Cho'Gall hluboce věří, že jeho klan plní svatý úkol, který má přinést zapomnění všem lidem ve vzdálených zemích.

 

Dentarg

Povolání: Služebník Ner'Zhula

Příslušnost: Horda

(WarCraft II: Beyond the Dark Portal)

Dentarg je jedním z ogřích mágů, obrům podobných stvoření se dvěma samostatně myslícími hlavami. Během Druhé Války se stal jedním z nedocenitelných služebníků Ner'Zhulovi a klanu Shadow Moon. Dentarg byl často vysílán shromážďovat podpůrné jednotky z některých nevypočítavých klanů a srovnal je do latě, aby tak nemohli vzdorovat Ner'Zhulově absolutní nadvládě

    Hrdinové Nemrtvých


 

Kel'Thuzad

Povolání: Lidský nekromancer – vůdce Kultu prokletých

Příslušnost: Pohroma

(WarCraft III: Reign of Chaos, WarCraft III: The Frozen Throne, World of WarCraft)

Kel'Thuzad byl jedním z největších Dalaransých arcimágů. Patřil ke členům Kirin Tor a přátelil se s arcimágem Antonidasem. Jeho záliba v temném nekromantickém umění z něj učinila vyděděnce z řad ostatních kouzelníků. Kel'Thuzad vyslyšel volání božského Krále Lichů a odcestoval do Northrendu, kde svoji duši nabídl Ner'zhulovi. Král Lichů temnému kouzelníkovi přikázal, aby založil kult, který by usnadnil vytvoření grandiózní armády Nemrtvých. Kel'Thuzad využil svoji moc a úžasné štěstí a položil základy Kultu Proklatých – hrozivé skupiny, která měla zajistit vykonání Ner'zhulovy vůle…

 

Master Apothecary Faranell

Povolání: Vrchní Alchymista

Příslušnost: Forsaken

(World of WarCraft)

Za svého života byl Faranell věhlasným alchymistou. Mnoho času trávil studiem mezi nadanými dalaranskými kouzelníky. Vyžíval se ve výrobě všemožných lektvarů a neustále se zabýval mícháním séra na to či ono. Poté co zemřel na následky magického moru, vstal z mrtvých jako služebník nemrtvých Forsaken. Jeho nekonečná zvědavost byla zvrácena do nepochopitelného sadismu. Faranell nyní využívá svuj um ve službách Královny Sylvanas. Tvoří různé alchymistické zrůdnosti a navrhuje stále novější a ničivější jedy a nákazy.

 

Teron Gorefiend

Povolání: Rytíř smrti, Nemrtvý čaroděj

Příslušnost: Horda

(WarCraft II: Beyond the Dark Portal)

Prastarý duch kdysi mocného rytíře Azerothu dlí v hnijícím těle Terona Gorefienda. Přestože ho znovu k životu přivedli temní Orčí čarodějové, i vůči nim je velmi lstivý a mazaný. Přáním Gorefienda je otevřít si vlastní portál z Draenoru a uchvátit svět lidí jen pro sebe. Ačkoliv tento Rytíř smrti poznal magickou podstatu Temného Portálu, rozhodl se o své vědomosti podělit s Ner'Zhulem, který se mu, jak doufá, bohatě odmění.

 

Anub'Arak

Povolání: Bývalý Nerubianský velitel, Arthasův osobní ochránce

Příslušnost: Nerubian

(WarCraft III: The Frozen Throne)

Kdysi byl jedním z velitelů jeho pavokům-podobné rasy Nerubianů. Tento pavoučí Lord byl mocným bojovníkem. Diky své zrádné povaze byl ale ještě více zkažen Pohromou Nemrtvých a byl vyslán Králem Lichů, aby se stal osobním ochráncem pro Krále Arthase. Jeho hlavním úkolem bylo zajistit, aby Arthas v pořádku přežil celou cestu až k Ledovému Trůnu.

 

 

Hrdinové Gnómů


Gelbin Mekkatorque

Povolání: High Tinker - Vůdce Gnómů

Příslušnost: Aliance

(World of WarCraft)

Gnómové neměli skutečného krále či královnu již více než čtyři sta let. Namísto toho volí do svého čela ty, kteří nejlépe slouží svému národu. Nejvyšší post v Gnomereganu, takzvaného High Tinkera, zastupoval po dobu více než sedmi let zručný Gelbin Mekkatorque. Gelbin je jedním z nejproslulejších vynálezců, jaké kdy svět poznal, proto byl vybrán jako vůdce pro národ Gnómů. Když však započala invaze Troggů do Gnomereganu, Gelbin na ně nebyl připraven a nedokázal je zastavit. Na popud svého vrchního poradce, Mekgineera Thermaplugga, nechal celé město zamořit toxickou radiací. Ikdyž radiace zastavila postup nájezdníků, nakonec se ukázalo, že zabila víc Gnómů než Troggů. Nyní nese Gelbin na svých bedrech tíhu smrti svých bratří a pokouší se svou vinu odčinit snahou o navrácení jejich ztraceného města.

 

Sicco Thermaplugg

Povolání: Vynálezce, Vrchní poradce Gelbina Mekkatorquea

Příslušnost: Aliance

(World of WarCraft)

Sicco Thermaplugg sloužil po mnoho let jako vrchní poradce High Tinkerovi Mekkatorqueovi. Thermaplugg byl hloubavým a imaginativním konstruktérem, jež potají toužil zmocnit se role High Tinkera. Mezi Gnómy kolují zvěsti, že Thermaplugg o invazi Troggů věděl dopředu, a možná dokonce zinscenoval události, které nakonec vedly k pádu Gnomereganu. Přestože tyto zprávy nebyly nikdy ověřeny, Mekkatorque věří, že by se mohly zakládat na pravdě. Mekgineer Thermaplugg zmizel krátce po evakuaci radiací ozářeného města a nikdo dnes skutečně neví, zda mohl přežít v zamořeném nitru Gnomereganu.

 

Hrdinové Tmených Elfů


 

Tyrande Whisperwind

Povolání: Měsíční knežka Temných Elfů – velitelka Stráží

Příslušnost: Kaldorei

(WarCraft III: Reign of Chaos, WarCraft III: The Frozen Throne, World of Warcraft)

Tyrande je starodávnou princeznou Temných Elfů a vysokou knežkou mesíční bohyně Elune. V minulých dobách pomáhala Furionovi a Illidanovi Stormrageovým v boji za záchranu Kalimdoru před Plamennou Legií. Kromě toho, že je vysokou kněžkou Elune, je také velitelkou Stráží, skupiny bojovnic, které jsou odhodlány bránit kalimdorské pobřeží, zatímco jejich mužské protějšky, Druidové, spí svůj hypnotický Smaragdový Sen. Tyrande je odhodlaná válečnice, která má jistou nechuť k tomu, aby nesla na svých bedrech zodpovědnost za obranu země, zatímco Druidi spí. Její nehynoucí láska k Furionu Stormrageovi jí však dává dostatečnou sílu a odvahu, aby mohla celá staletí žít sama a vykonávat posvátný úkol bránit Kalimdor před nebezpečím.

 

Malfurion Stormrage

Povolání: Arcidruid Temných Elfů

Příslušnost: Kaldorei

(WarCraft III: Reign of Chaos, WarCraft III: The Frozen Throne, World of Warcraft)

Furion byl prvním Temným Elfem, který se vzepřel zlé královně Azshaře a jejím démony uctívajícím urozeným. Spolecně se svým bratrem Illidanem a polobohem Cenariem vedl během Války stromovců bitvu proti Plamenné Legii. Byl prvním, kdo se vzdal magie a přijal zásady druidismu. Více než deset tisíc let byl duchovním vůdcem Temných Elfů a vší silou se snažil o zachování křehké kultury svého lidu – dokonce i z hypnotického spánku ve Smaragdovém Snu.

 

Illidan Stormrage

Povolání: Lovec démonu Temných Elfů – dříve čaroděj

Příslušnost: žádná

(WarCraft III: Reign of Chaos, WarCraft III: The Frozen Throne)

V temných dnech, ještě před Válkou stromovců, patřil Illidan k jedněm z mála neurozených uživatelů magie. Přestože ho jeho starší bratr Furion varoval, že magie přináší jen zlo a zkaženou moc, Illidan zatvrzele odmítal vzdát se svého oblíbeného umění. Za nějaký čas vznešený Temný Elf ztratil svou duši a stal se závislým na chaotické energii magie. Ačkoliv Illidan temnou moc používal k pomoci bratrům a sestrám v boji proti démonům z Plamenné Legie, nakonec svuj lid zradil, přidal se ke zlé královně Azshaře a jejím stoupencům. Po skončení války a trvalém rozdělení pevniny Kalimdoru dal vzniknout nové Studně Věčnosti, aby si zajistil, že jeho vytoužená, zkažená magie ze světa nikdy nezmizí. Za tento hřích ho nechal jeho bratr Furion spoutat řetězy a na věky věků umístit do podzemního žaláře. Od těch dob zůstával Illidan uvězněn v temnotě.

 

Fandral Staghelm

Povolání: Jeden z hlavních velitelů Temných Elfů

Příslušnost: Kaldorei

(World of WarCraft)

Moudrý Druid Fandral je jedním z hlavních velitelů Malfuriona Stormrage. Snaží se v řadách Temných Elfů vzbudit zájem o druidismus a trénuje mladou generaci Druidů divočiny. Jeho horkokrevný temperament se občas střetne se spíše zdrženlivými názory Malfuriona Stormrage. Fandral totiž věří, že budoucnost Temných Elfů závisí více na rozpínavosti a vojenském plánování. Jeho radikální víra a agresivní vystupování jej také často dovedou do sporu s Nejvyšší Kněžkou, Tyrande. Bez ohledu na to je však Fandral velmi zdatným zástupcem Malfuriona.

 

Azshara

Povolání: Královna Temných Elfů

Příslušnost: Quel´dorei

(Neobjevila se v žádné z her - pojednává o ní knižní trilogie WarCraft: War of the Ancients)

Azshara byla nesmrtelnou královnou obyvatel Kalimdoru v časech před zničením Studny Věčnosti. Vybudovala palác nesmírné krásy na břehu Studny. Bylo to právě zde, kde její posluhovači zvaní Quel'dorei neboli "Urození" žili a sloužili své paní. Zatímco Královnu měla většina obyvatel v úctě, její elitářské služebníky nenáviděli. Azshara svým Quel'dorei nařídila studovat Studnu a objasnit pravý důvod její existence na zemi. Právě v této době začali urození vládnout první primitivní magií, která se rodila ze Studny. Přesvědčení urozených o jejich vlastní nadřazenosti rostlo spolu se zvyšující se mocí. Studna, která obsahovala podstatu veškeré magie a také chaosu pomalu ovlivňovala myšlení Temných Elfů, kteří ji využívali. Azshara si libovala v moci, kterou jí Studna nabízela a stále častěji slýchala magické volání Studny. Sargeras, Pán Chaosu a otec Plamenné Legie ucítil síly, které byly vysílány používáním Studny a pokoušel se vyhledat jejich zdroj. Zlákal královnu a donutil ji, aby ho začala uctívat jako svého boha. Azshara otevřela portál a Legie se poprvé nahrnula do Azerothu. Démoni hubili její lid, ale královna se o ně už nestarala, ona a urození již čekali jen na příchod Sargerase. Illidan Stormrage jí chtěl varovat před záměrem svého bratra Furiona zabít ji a zabránit tak Sargerasovi v příchodu. Během boje mezi Furionem, Tyrande a bojovníky rebelů bylo kouzlo zlomeno. To však způsobilo, že Studna vybuchla a velká část pevniny zanikla stejně jako celý chrám a pohřbil i královnu. Jeden velký kontinent Kalimodoru se rozdělil na kontinenty, jak je známe dnes.

 

Xavius

Povolání: Kancléř královny Azshary

Příslušnost: Quel´dorei

(neobjevil se v žádné z her, je ale jednou z hlavních postav knižní trilogie Válka Prastarých)

Kancléř Xavius je jednou z postav, které se nejvíce zasadily o zájem Plamenné Legie o svět Azerothu. Pán Démonů, Sargeras, jej obalamutil představou, že je jeho bohem, který má vstoupit do Azerothu, aby tento svět očistil od nehodných ras. Pomatený Xavius přesvědčil o správnosti tohoto plánu královnu Azsharu a s pomocí řady speciálně vycvičených mágů, takzvaných Urozených (v originále Highborne) se pokoušel vytvořil pro příchod Sargerase mocný portál. Jeho snažení ale přerušil druid Malfurion Stormrage a s pomocí přírodních sil Xavia zničil. Bohužel ne nadlouho - Sargeras pomocí své moci oživil Xaviovu duši a dal mu nové tělo - přeměnil jej na Satyra, stejně jako bylo poté přeměněno mnoho dalších Urozených.

 

Maiev Shadowsong

Povolání: Dozorkyně Temných Elfů

Příslušnost: Kaldorei

(WarCraft III: The Frozen Throne, World of Warcraft)

Když byl Illidan Stormrage svým bratrem Furionem uvězněm za své zločiny proti celé rase Temných Elfů, stala se Maiev Shadowsong dozorkyní v jeho vězení. Celá dlouhá tisíciletí na něj dohlížela. Až do chvíle, kdy se Illidana rozhodla Tyrande Whisperwind pustit. Maiev se hnala za Illidanem a jeho Nagy po celé zemi ve fanatické touze po jeho opakovaném uvěznění. Přesto se jí ho nikdy nepodařilo dostihnout. Illidan zemřel v Northrendu při souboji s Arthasem.

 

Shandris Feathermoon

Povolání: Lučištnice Temných Elfů

Příslušnost: Kaldorei

(WarCraft III: Reign of Chaos, World of WarCraft)

Tyrande Whisperwind měla ve své říší mnoho odvážných členek Stráží, které byly ochotny bojovat a položit svůj život pro dobro Temných Elfů a matky přírody. Jednou z nich byla i Shandris Feathermoon. Byla Tyrandinou nejoblíbenější rádkyní. Díky dlouhým létům tréninku se stala vyjímečnou lučištnicí a vždy udatně bojovala za svou milovanou rasu.

 

Dath'Remar Sunstrider

Povolání: Urozený královny Azshary

Příslušnost: Quei'dorei

(Není v žádné z her - objevil se v knižní trilogii ze světa WarCraftu - War of the Ancients)

Byl jedním z Quel'dorei, "urozených", kteří sloužili královně Azshaře. Toužil pojmout magii za svou, spolu se všemi následky takového rozhodnutí. Považoval Druidy za zbabělce, protože odmítali jeho magii. Vedl útok proti Druidům a nakonec byl vyhoštěn spolu se svými následovníky z řad urozených. Spolu s nimi se vydal přes moře na východ poté dosáhli území Quel'Thalasu. Stal se otcem Vysokých Elfů, avšak v Kalimdoru na něj nevzpomínají v dobrém.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

spatny bavy

(Dejvík, 11. 4. 2010 16:33)

j pěkný ale u lidí hovno vidim jak je to napsaný tou divnou barvou..

Chyby

(Lucase, 25. 3. 2010 20:13)

v textu jsem nasel nekolik chyb... dale jsem se moc nedostal ale napr u Lady Vashj... NEBYLA TO KRALOVNA... Kralovna je Ashara

admin

(admin, 19. 6. 2008 20:17)

tak to dík moc:)

Malorne

(tom, 17. 6. 2008 13:34)

Peknej clanek, ale nasel sem jednu chybu, a to , ze malorne byl on, a ne ona, byl to otec Cenaria, je to v trilogii Válka prastarých. Jinak je to opravdu pěknej článek.